Niedziela, 3 lipca 2022. Imieniny Anatola, Jacka, Mirosławy

Stowarzyszenie Obywatelskie: Kim jesteśmy?

2011-03-20 21:33:28 (ost. akt: 2011-03-23 12:39:43)

Powołująca Stowarzyszenie Obywatelskie „ Nasza wieś – nasza przyszłość” w Kandytach blisko 30 – osobowa grupa Członków - Założycieli, pragnęła zmiany oblicza rodzinnej miejscowości. Wierzyła w potencjał jej mieszkańców. Pragnęła wspomóc w ich aktywizowaniu oraz integracji istniejące organizacje: Ochotniczą Straż Pożarną oraz Koło Gospodyń Wiejskich

Stowarzyszenie Obywatelskie: Kim jesteśmy?
1.Ogólnie:
Celem strategicznym stowarzyszenia jest też min. wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży, działalność dobroczynną, kultywowanie tradycji historycznych i kulturowych, promocję regionu i jego mieszkańców.

Powyższe zadania miał realizować wybrany na 4 – letnią kadencję Zarząd w składzie:
Krystyna Hołody – prezes, Piotr Trukawka – wiceprezes, Renata Tomaszkiewicz- sekretarz Krystyna Sienkiewicz – skarbnik; Krzysztof Pogorzelski – członek.
Obecnie ( stan z dnia 14.03.2011 ) stowarzyszenie liczy 41 członków. Jego dużym atutem i potencjałem jest ich zróżnicowanie ze względu na wiek, doświadczenia życiowe i zawodowe.

2. Nasze symbole:
a. dane:
KRS (16.12.2009 r.) 0 0 0 0 3 4 4 2 2 1 REGON :280 457 188 NIP: 743 199 61 66
mail: stowarzyszenie2009@wp.pl
b. logo
Autorem projektu jest Grzegorz Krawczyk, instruktor zajęć plastycznych w Ośrodku Kultury w Górowie iławeckim; natomiast grafika komputerowa to dzieło Marka Winiarskiego, nauczyciela Zespołu Szkół w Kandytach.
Zostało przyjęte Uchwałą Nr 6 / 2010 Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia z dnia 8 kwietnia 2010 r

c motto organizacji:

Optymizm, ale i determinacja w osiąganiu zamierzonych celów, wiara we własne możliwości i w ludzi podejmujących trud wspólnego działania dla dobra całej społeczności, wpisuje się w przesłanie, które zostawił nam Jan Paweł II :
Człowiek jest wielki nie przez to, co ma;
nie przez to, kim jest;
lecz przez to, czym dzieli się z innymi.

3. Dotychczasowe doświadczenia projektowe organizacji:

Stowarzyszenia opiera się przede wszystkim na pracy społecznej swoich członków. Po szybkiej i sprawnej rejestracji, przystąpiono do pozyskiwania środków finansowych niezbędnych do realizacji misji stowarzyszenia.

luty 2010 r -14 000zł , Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży oraz Fundacja PZU ( Dotacja Nr 10.04.01 / 135 – E ) - realizacja w ramach programu Świetlica Moje Miejsce projektu Tworzymy naszą Oazę i odkrywamy siebie. Jego celem było zagospodarowanie wolnego czasu 31 dzieci w wieku 8 -13 lat z terenu wsi Kandyty w formie atrakcyjnych zajęć edukacyjno – kulturalnych organizowanych w świetlicy wiejskiej. Projekt był realizowany od kwietnia do grudnia .Warunki do wszechstronnego rozwoju osobistego dzieci zapewniały działania w ramach zespołu teatralno – wokalnego, koła plastycznego, zespołu tanecznego, zajęć z zakresu nauk ścisłych Laboratorium fizyczne w świetlicy, zajęć ogólnorozwojowych i terapeutycznych SOS dla ucznia i rodzica oraz zajęć sportowych.

Trenerami byli doświadczeni i wysoko wykwalifikowani nauczyciele partnerskiego Zespołu Szkół w Kandytach, którzy przeprowadzili z uczestnikami projektu ponad 600 godzin zajęć. W ramach partnerskiej współpracy z samorządem lokalnym, jego jednostkami organizacyjnymi, a także miejscowymi organizacjami i instytucjami, zorganizowano też wiele imprez środowiskowych
( pełny opis działań na www.Kandyty.pl, art. Dzieci podarowały nam uśmiechnięte słońce... ).

marzec 2010 r - 17 000zł ,Poakcesyjny Program Wspierania Obszarów Wiejskich ( Umowa na świadczenie usług społecznych Nr 12 / 201); projekt Basen – zajęcia korekcyjne . To profilaktyka i korekta wad postawy dla 36 uczniów Zespołu Szkół w Kandytach ( VI kl. SP, I i II kl. gimnazjum). W okresie maj – czerwiec zorganizowano 30 godzin zajęć na basenie w Dobrym Mieście. Projekt realizowany we współpracy z Urzędem Gminy w Górowie Iławeckim z funduszy Banku Światowego.

czerwiec 2010 r – 3 800zł, firma Janssen - Cilag Polska i Fundacja Przyjaciółka realizacja w ramach programu Przyjaciele Jelonka – wiedzieć, rozumieć, poznawać projektu Małe ręce – wielkie serce ( Umowa o współpracę zawarta dniu 22.06.2010 ) .
Głównym celem projektu było zorganizowanie w okresie od 1 –16 lipca wypoczynku letniego w formie atrakcyjnych, kreatywnych zajęć artystycznych, odbywających się w świetlicy wiejskiej, dla 25 dzieci w wieku 8 -14 lat z terenu wsi Kandyty, których rodzice nie byli w stanie sfinansować wyjazdu wakacyjnego w formie zorganizowanej poza miejsce zamieszkania .
Warto podkreślić, że wybrana przez nas kategoria zajęć Sztuka łagodzi obyczaje to nie tylko rozwój zainteresowań i umiejętności rękodzielniczych. Duży nacisk położyliśmy na kształtowanie postaw empatii i solidarności. Przykładem może być zorganizowana przez nas wśród mieszkańców dwóch górowskich gmin - ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży - sprzedaż wartościowych cegiełek z przeznaczeniem na pomoc dla powodzianin pn. Mieszkańcy Ziemi Górowskiej Powodzianom. decyzja Starosty Bartoszyckiego Nr OR.5012 / 2010 z dnia 26.08.2010).
Pozyskano blisko 8.000 tys. złotych. Dla powodzian ( po odliczeniu kosztów przedsięwzięcia) za pośrednictwem Caritas Polska przekazano kwotę 6 500 zł.

sierpień 2010, 4 000 zł, Fundacja BZ WBK , program Bank Dziecięcych Uśmiechów, projekt stowarzyszenia Radosna i twórcza Oaza ( Umowa darowizny Nr 248 / 2010 ). Jego celem było zwiększenie równości szans edukacyjnych 33 dzieci z trenu wsi Kandyty pochodzących z zaniedbanych, niedoinwestowanych obszarów wiejskich, rozwijanie ich potencjału intelektualnego i artystycznego poprzez poszerzenie oferty zajęć organizowanych w czasie wolnym w świetlicy wiejskiej. Stanowił dopełnienie głównego projektu Tworzymy naszą Oazę i odkrywamy siebie. Był realizowany od września do grudnia.

październik 2010,program Fundacji Przyjaciółka - Qurier Świętego Mikołaja ( Regulamin i Harmonogram udziału w akcji Qurier Świętego Mikołaja ), polegający na ufundowaniu świątecznych prezentów 45 małym kandyczanom przez pracowników Kredyt Banku i Grupy Warta na ogólną kwotę blisko 5 tys. zł. Wzruszająca Impreza Świąteczna wręczenia wspaniałych prezentów odbyła się w niedzielę 12 grudnia.
Bardzo istotne znaczenie dla realizacji powyższych działań miało też finansowe wsparcie ze strony władz samorządowych i ich jednostek organizacyjnych: Gminnego Ośrodka Kultury, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (ponad 7 tys. zł), a także lokalnych przedsiębiorców ( ponad 3 tys. zł) .


4. Nasi partnerzy:

SAMORZĄD:
Władze samorządowe Gminy Górowo Iławeckie oraz ich jednostki organizacyjne, instytucje kultury;
• Gminny Ośrodek Kultury ( GOK );
• Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ( GOPS );
• Biblioteka Publiczna Gminy Górowo Iławeckie z siedzibą w Kandytach ( BP ).
Kandyty:
• Zespół Szkół w Kandytach ( ZS );
• Ochotnicza Straż Pożarna ( OSP );
• Koło Gospodyń Wiejskich ( KGW );
• Parafia pw. Najświętsze Maryi Panny.

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE:
• Stowarzyszenie "Górowska Mała Ojczyzna";
• Stowarzyszenie Środkowoeuropejskie Centrum Szkolenia Młodzieży w Górowie Iławeckim;
• Rada Organizacji Pozarządowych Powiatu Bartoszyckiego;
• Lokalna Grupa Działania „WARMIŃSKI ZAKĄTEK” z Dobrego Miasta;
• Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży, Fundacja PZU,
• Fundacja Przyjaciółka, Janssen Cilag Polska;
• Fundacja BZ WBK;
INSTYTUCJE:
• Zakład Karny w Kamińsku;
• Ośrodek Kultury Górowie Iławeckim
PRZEDSIĘBIORCY:
• Pan Jan Waciak, właściciel sklepu spożywczo – przemysłowego w Kandytach;
• Gastronomia „ BAJKA” w Kandytach;
• Jadwiga i Aleksander Wielebowie, właściciele gospodarstwa agroturystycznego WIELEBOWO w Bukowcu;
• Pan Janusz Kloc, właściciel firmy AGROMEG ZAKŁAD PRODUKCYJNY – TARTAK w Worławkach;
• Pan Jan Podolak, właściciel Zakładu Remontowo-Budowlanego „ STOLBUD” w Górowie Iławeckim;
• Państwo Ewa i Apoloniusz Szkudlarkowie, właściciele ZPH
„SOFA” i sklepu „GRAWIK” w Górowie Iławeckim;
• Pan Zenon Krajewski, właściciel firmy„UNIMAL” w Bartoszycach;
• Mieczysław Kinal, właściciel firmy USLUGI LESNE w Górowie Iławeckim;
• Pan Antoni Woźny, właściciel firmy transportowej z Pieniężna
• DFM w Dobrym Mieście.
MEDIA:
• Portal internetowy wm;
• Prasa: Życie Gminy, Goniec Bartoszycki ,miesięcznik LGD Warmiński Zakątek.

5. Artykuły na portalu wm. ukazujące działania stowarzyszenia w 2010 i 2011roku:

34.Stowarzyszenie Obywatelskie: kim jesteśmy? : niedziela,20 marca 2011
33.Razem dla dobra Kandyt/ sobota 19 marca 2011
32.Kandyty: program dla młodych: środa, 16 marca 2011
31.Premiera sztuki o Kandytach 11 listopada: wtorek, 15 marca 2011
30.Kuligiem z Kandyt do Bukowca: wtorek, 1 marca 2011
29.Szept historii o Kandytach: wtorek, 22 lutego 2011
28.Ferie w Kandytach: wtorek, 25 stycznia 2011
27.Małanka czyli Sylwester po raz drugi: sobota, 15 stycznia2011
26.Huczne spotkanie z Nowym Rokiem: poniedziałek, 3 stycznia 2011
25.Stanie na śniegu Panna Zielona. Święta idą!!! : piątek, 17 grudnia 2010
24..Dzieci podarowały nam uśmiechnięte słońce.... poniedziałek, 20 grudnia 2010
23.Poznawali świat bez ocen: wtorek, 14 grudnia 2010;
22.Qurier Świętego Mikołaja w Kandytach: sobota, 11 grudnia 2010
21.Mikołajki na sportowo. Puchary zdobyte!: środa, 8 grudnia 2010
20.Emocje kibica: INDYKPOL AZS UWM Olsztyn - ZAKSA Kędzierzyn-Koźle: środa, 8 grudnia 2010
19.Moje dziecko – dobry uczeń: poniedziałek, 6 grudnia 2010
18.Na straży pamięci: środa, 3 listopada 2010
17.Oszczędność słowa, która wyraża tak wiele: środa, 27 października 2010
16.Solidarnie dla powodzian: niedziela, 24 października 2010
15. Przyjaciele pomogli Damianowi: poniedziałek, 18 października 2010
14.Qurier Świętego Mikołaja zawita do Kandyt: piątek, 15 października 2010
13.Koncert dla Damianka: czwartek, 14 października 2010
12.Z Kandyt do Galindii: wtorek, 5 października 2010
11.Poetycko w wiejskiej świetlicy – dopełnienie: poniedziałek, 27 września 2010
10.Poetycko w wiejskiej świetlicy: sobota, 25 września 2010
9.Mieszkańcy Ziemi Górowskiej Powodzianom: sobota, 11 września 2010
8.Projekt z Kandyt nagrodzony: piątek, 20 sierpnia 2010
7.Radosne półkolonie w świetlicy: niedziela, 1 sierpnia 2010
6.Zwierzęta pani Heleny otrzymały pomoc: piątek, 23 lipca 2010
5.Dzień Taty w świetlicy w Kandytach: środa, 23 czerwca 2010
4.Dzień Dziecka w Kandytach: piątek, 11 czerwca 2010
3.Dzień Matki w Kandytach: wtorek, 25 maja 2010
2.Pływają dla zdrowia: środa, 12 maja 2010
1.Kandyty dostały szansę na stworzenie własnej Oazy: środa, 5 maja 2010

6. Plany na 2011 rok.

Przed nami kolejny rok, a z nim nowe zadania i wyzwania.
Wkrótce, na początku kwietnia, odbędzie się bardzo ważne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

W następnych miesiącach czekają nas intensywne prace na terenie Kandyt, a także być może realizacja projektowych przedsięwzięć, jeśli uda się nam pozyskać środki od sponsorów.

Jednak priorytetem tego roku jest wystawienie sztuki teatralnej autorstwa ks. Jana Pietrzyka "Spływające wody. Szept historii o Kandytach" ( premiera 11 listopada 2011 roku w Zespole Szkół ).
To duże, o doniosłym znaczeniu przedsięwzięcie, wykraczające poza granice naszej gminy, a może i nawet powiatu.

Osobiście bardzo mnie cieszy fakt, że stowarzyszenie nie jest osamotnione w swoich działaniach.
Ma wielu różnych partnerów i z pewnością jeszcze ich przybędzie, gdyż niewątpliwie ŁATWE JEST ZADANIE, GDY WIELU DZIELI TRUD ( Homer ).

Krystyna Hołody,
prezes stowarzyszenia

Tagi: Kandyty

Komentarze (0) pokaż wszystkie komentarze w serwisie

Dodaj komentarz Odśwież

Dodawaj komentarze jako zarejestrowany użytkownik - zaloguj się lub wejdź przez FB