Niedziela, 3 lipca 2022. Imieniny Anatola, Jacka, Mirosławy

Już wkrótce ks. Jana Pietrzyka poetycka historia Natangii

2015-03-13 07:42:09 (ost. akt: 2015-03-15 21:56:47)

Dobiegły końca prace związane z przygotowaniem do druku kolejnego dzieła literacko-historycznego księdza Jana Pietrzyka, proboszcza parafii w Butrynach pt. „Opowieść pagórków i strumieni... Ziemia Górowska.” - To hołd złożony tym, co byli tu przed nami – wyznaje autor.

Już wkrótce ks. Jana Pietrzyka poetycka historia Natangii

Autor zdjęcia: Władysław Katarzyński

- Publikacja ks. Pietrzyka jest pierwszym w historii gminy kompleksowym opracowaniem jej dziejów - mówi wójt Bożena Olszewska - Świtaj . - Ks. Jan wykonał ogromną pracę.

Dzieło przygotowali do druku Edyta i Krzysztof Bujnowscy z Bartoszyc. Druk książki w drukarni Blenam w Olsztynie o nakładzie 800 egz. zostanie zakończony jeszcze w marcu. Ponieważ jest to wydawnictwo służące promocji gminy i posiada dofinansowanie ze środków UE, nie będzie podlegało sprzedaży

Promocja utworu nastąpi po Wielkanocy, prawdopodobnie w Kandytach (dokładny termin i miejsce jeszcze do ustalenia).

Tam, gdzie blisko pięć lat temu doszło do pierwszego spotkania mieszkańców Gminy Górowo Iławeckie z księdzem poetą.

Wszystko zaczęło się w Kandytach

27 września 2010 roku wypełniona po brzegi świetlica wiejska w Kandytach czekała na przybycie niezwykłego gościa. Zróżnicowana wiekowo grupa mieszkańców wsi pod kierunkiem Teresy Suduł oraz ks. proboszcza Jerzego Olechnowicza, przygotowała emocjonujący autorski wieczór poetycki .

Był on jednym z wielu zadań realizowanych w tym czasie przez Stowarzyszenie Obywatelskie „Nasza wieś – nasza przyszłość” w ramach programu Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży oraz Fundacji PZU pn. „Świetlica – Moje Miejsce” oraz projektu ”Bank Dziecięcych Uśmiechów” Banku Zachodniego WBK (pisząca te słowa była wówczas prezesem stowarzyszenia i koordynatorem projektów).

To było niezapomniane przeżycie zarówno dla mieszkańców, jak i Autora. Ks. Pietrzyk, zaskoczony kunsztem wykonawców, scenerią przedstawienia, a także wzruszony serdecznym przyjęciem, złożył obietnicę napisania dzieła poświęconego historycznym korzeniom tej części naszego regionu. I słowa dotrzymał.

Już kilka miesięcy później (w lutym 2011 roku) powstała sztuka teatralna ”Spływające wody. Szept historii o Kandytach”. Jej tytuł nawiązywał do nazwy ojczyzny Natangów, pierwotnych mieszkańców tych ziem, bowiem „Natangia” w języku Prusów oznaczała „krainę spływających wód”.

To był swoisty, poetycki dar talentu ks. Jana dla mieszkańców Kandyt, a tym samym i gminy. Wyraz wzajemnej, serdecznej więzi.

Spełnienie przez Poetę Jego artystycznej deklaracji przyjęliśmy z radością, dumą, ale i z poczuciem dużej odpowiedzialności. Spoczęła na nas misja przywrócenia społecznej pamięci zapomnianych pierwotnych gospodarzy tych ziem.

Sercem odpłacić za serce

Kolejne miesiące wypełniła ciężka praca na próbach, przygotowaniu dekoracji oraz zapewnieniu przedstawieniu godnej oprawy.

Zadania te udało się osiągnąć dzięki dużemu zaangażowaniu i ofiarności mieszkańców, wsparciu ze strony władz samorządowych, szerokiej współpracy z lokalnymi instytucjami, organizacjami, przedsiębiorcami. Ich realizacja wymagała jednak dużych środków finansowych. Stowarzyszenie pozyskało je z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz Samorządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego

Wsparły nas też lokalne firmy.

Długo wyczekiwana premiera sztuki 20 listopada 2011 roku w miejscowym Zespole Szkół miała regionalny wymiar, a jej dwa przedstawienia obejrzało ok. 600 osób.

Profesjonalna reżyseria, scenografia, oświetlenie, nagłośnienie, podkład muzyczny, stroje z epoki. wytworzyły nastrój, w którym „usłyszeliśmy szept historii” ( Władysław Katarzyński, GO ).
- To niecodzienne przedsięwzięcie, łączące wielu wspaniałych ludzi i różne pokolenia. Jest przesłaniem nie tylko dla współczesnych, lecz także przyszłych pokoleń - mówiła Krystyna Necio, nauczycielka historii Filialnej SP im. Herkusa Monte w Kamińsku, pasjonatka dziejów regionu - Daje nadzieję, że i w małych miejscowościach pogranicza też może wydarzyć się coś oryginalnego i pięknego.


Wójt Gminy Górowo Iławeckie, Bożena Olszewska – Świtaj, dziękując Autorowi, organizatorom i wykonawcom, uznała je za „ jedno z największych wydarzeń kulturalnych w historii gminy”.

Bez nich byłoby to niemożliwe

Wystawienie sztuki było owocem kilkumiesięcznej pracy blisko 30 osób – aktorów amatorów i profesjonalnej kadry. Ich „bazę” stanowił Zespół Szkół w Kandytach.

- Zapewniam, że szkoła, jej wyposażenie, nauczyciele, pracownicy i uczniowie stworzą niezbędne warunki do przygotowania i przeprowadzenia przedsięwzięcia – deklarował Józef Kawa, dyrektor placówki.

24 aktorów wolontariuszy to uczniowie Zespołu Szkół, jego absolwenci oraz kilkoro dorosłych mieszkańców wsi. Z podziwu godnym zaangażowaniem i wytrwałością realizowali artystyczną wizję sztuki reżysera Krzysztofa Bujnowskiego z Bartoszyc.

Byli to:
- ks. Jerzy Olechnowicz, miejscowy proboszcz, który grał rolę młynarza Herko, reżysera i narratora;
- Gabriela Labak (Kina, córka młynarza);
- Marek Winiarski (niewidomy wędrowiec Bordo );
- Dawid Ostrówko (sierota Mono, towarzysz Borda);
- Jadwiga Waciak (zielarka Róża );
- Ryszard Perwejnis, Kamil Daraż, Łukasz Nowak ( rycerze).

Metafizyczny charakter przedstawieniu nadały role duchów:
- Rijkisa, pana lauksu ( Paweł Mucha),
- krzyżaka (Władysław Miron)
- chochoła (Adam Pisarczyk),
- wyroczni (Dorota Wojnicz, Joanna Gąsiorek, Beata Sztygier )
– brzóz (Alicja Kłębucka, Martyna Pupiałło, Justyna Telega, Maja Ciosek, Katarzyna Bobek, Daria Kruk).

Dopełniał go rytm bębna w wykonaniu Martyny Michalak.

W podwójnej roli: suflera i fotokronikarza wystąpiła Teresa Kulpaka.

W przedstawieniu K. Bujnowski zastosował konwencję „teatr w teatrze”, stąd role współpracującej z reżyserem obsługi technicznej w wykonaniu Martyny Sobczak i Krystiana Tomaszkiewicza.

Klimat sztuki wspaniale podkreślała scenografia autorstwa Grzegorza Krawczyka, zbudowana na koncepcji „minimum środków – maksimum wyrazu”.

O światło i nagłośnienie zatroszczył się Miron Maciopa. Opracowanie muzyczne spektaklu było efektem współpracy Krzysztofa Bujnowskiego, Krzysztofa Kowalskiego oraz Nadziei Ortyńskiej, która opracowała również porywające choreografie taneczne dla wyroczni oraz brzóz.

Kostiumy i charakteryzacja to dzieło Marii Bujnowskiej oraz Jolanty Masalskiej.

Przepiękna i kształcąca dekoracja sali gimnastycznej oraz korytarzy była efektem współpracy Teresy Worobiec, Teresy Suduł, Danuty Michalak, Jolanty Pisarczyk, Anny Moskwik, Ewy Czuryłowicz, Renaty Tomaszkiewicz, Diany Ruczyńskiej, Marzanny Kierul, Arkadiusza Michalaka, Adama Hołody, Krzysztofa Pogorzelskiego, Zbigniewa Lipczyńskiego.

Wprost nieocenioną tu pomoc otrzymaliśmy ze strony ŚDS BARKA oraz Stowarzyszenia „JESTEŚMY RAZEM ” w Górowie Iławeckim (Piotr i Anna Baczewscy, Daniel Ferdycz , Alicja Kozłowska, Joanna Romańczuk, Radosław Machnaczyk).

Przy opracowywaniu plakatu i zaproszeń współpracowaliśmy z Anną Rok ( Miejska Biblioteka Publiczna w Barczewie ), Ośrodkiem Kultury w Górowie Iławeckim ( Anna Jasińska, Dariusz Wasyleczko ), Gminnym Ośrodkiem Kultury ( Kazimierz Montewka ) oraz Urzędem Gminy ( Grażyna Horak, Aneta Bąk, Krzysztof Barański).

Ze względu na skalę i rangę przedsięwzięcia, jego edukacyjno – wychowawczą misję, towarzyszyła mu odpowiednia oprawa medialno – informacyjna. Pozyskaliśmy patronat „Gazety Olsztyńskiej” , „Gońca Bartoszyckiego” i „Radia Olsztyn”. Publikowaliśmy informacje w Biuletynie Informacyjnym „ Życie gminy” „ Gazecie EXTRA”, „Radiu Bartoszyce”, „Naszej Gazetce” LGD w Dobrym Mieście

Ponadto opracowano, wydrukowano i rozpowszechniono 500 sztuk folderu informacyjnego o dziejach Natangii autorstwa Krystyny Necio oraz 200 płyt DVD z filmową wersją przedstawienia, nagraną przez TV VECTRA z Bartoszyc.

Warto dodać, iż ważnym dopełnieniem idei kultywowania pamięci o tych, co byli tu przed nami, było wykonanie i umiejscowienie w centrum wsi tablicy z jej historią oraz grupy trzech płaskorzeźb, pruskiego woja, kobiety i dziecka. Stanowiły one swoisty pomost pamięci i szacunku między dawnymi a obecnymi czasy.

Tablica była dziełem Arkadiusza Michalaka, natomiast dębowe posągi wykonał Edward Stefanowicz z Górowa Iławeckiego, rzeźbiarz i miłośnik kultury Prusów.

Wielce pomocne było tu wsparcie Nadleśnictwa Górowo Iławeckie (Władysław Mańko, Grzegorz Baniak), Mieczysława Kinala, Sklepu LECZNICA, KGW, mieszkańców wsi.

„Opowieść pagórków i strumieni... Ziemia Górowska.”

W uznaniu zasług księdza kanonika Jana Pietrzyka dla Górowszczyzny, na mocy Uchwały Rady Gminy Górowo Iławeckie Nr XIII / 95 / 11 z dnia 28 listopada 2011 roku, przyznano Mu tytuł Honorowego Obywatela. Uroczyste wręczenie aktu nadania nastąpiło miesiąc później.
Laureat powiedział wówczas: - Czuję się zaszczycony. Teraz to także i moja gmina. Postaram się jeszcze więcej jej przysłużyć.

Pragnieniem Poety stało się napisanie poetyckiej historii Ziemi Górowskiej.

Po premierze „Spływających wód”, tworząc nowe dzieło, ks. Pietrzyk wykonał iście tytaniczną pracę.

Wielokrotnie wyprawiał się w nasze strony. Spotykał się i długie godziny rozmawiał z mieszkańcami wielu miejscowości. Dotarł do najstarszych informacji i źródeł dotyczących historii Natangii, jej kultury, wierzeń, obyczajów.

Pozyskaną wiedzę, mocą swego talentu, cudownie przemienił w poetyckie strofy „Opowieści pagórków i strumieni... Ziemia Górowska.”

- Dzięki twórczej inwencji Autora wiele miejscowości Górowszczyzny może się szczycić legendami związanymi ze specyfiką miejsca i czasu. Serdecznie zapraszam do lektury – pisze we wstępie Bożena Olszewska - Świtaj, Wójt Gminy Górowo Iławeckie.

Już wkrótce będzie to możliwe.

Krystyna Hołody

Nowe wydanie "Gońca Bartoszyckiego" od piątku w kioskach, a w nim same ciekawe informacje. Zapraszamy!

Podziel się informacją: Pochwal się tym, co robisz. Pochwal innych. Napisz, co Cię denerwuje. Po prostu stwórz swoją stronę na naszym serwisie. To bardzo proste. Swoją stronę założysz klikając " Tutaj ". Szczegółowe informacje o tym czym jest profil i jak go stworzyć: kliknij
Problem z założeniem profilu? Potrzebujesz porady, jak napisać tekst? Napisz do mnie. Pomogę: Igor Hrywna

Źródło: Artykuł internauty

Komentarze (3) pokaż wszystkie komentarze w serwisie

Dodaj komentarz Odśwież

Zacznij od: najciekawszych najstarszych najnowszych

Dodawaj komentarze jako zarejestrowany użytkownik - zaloguj się lub wejdź przez FB

 1. :) #1771129 | 178.36.*.* 8 lip 2015 15:57

  I stało się :) : http://kandyty.wm.pl/273712,Kandyckie-sp otkanie-z-poeta-z-Butryn.html#axzz3fIn6Y H5m

  Ocena komentarza: poniżej poziomu (-1) ! - + odpowiedz na ten komentarz

 2. Chyba #1690440 | 178.36.*.* 15 mar 2015 18:36

  nie jest aż tak źle, a tu chodzi o książkę, i to jaką. Nie samym chlebem człowiek żyje. Musi mieć coś dla ducha :)

  Ocena komentarza: warty uwagi (5) ! - + odpowiedz na ten komentarz

 3. janusz #1690369 | 83.24.*.* 15 mar 2015 17:23

  jednak nie rozumie, ze w gminie jest bieda tylko lans,lans,lans.

  Ocena komentarza: warty uwagi (1) ! - + odpowiedz na ten komentarz