Wtorek, 22 października 2019. Imieniny Haliszki, Lody, Przybysłąwa

POLSKA.To imię nas wszystkich określa

2015-05-01 21:29:21 (ost. akt: 2015-05-09 11:49:25)

Władysław Bełza, piewca polskości i twórca słynnego wiersza z 1900 roku pt. "Wyznanie wiary dziecięcia polskiego", zaczynającego się słowami: „Kto ty jesteś? – Polak mały” - w innym swoim utworze patriotycznym pyta "Co kochać?". I odpowiada: ….” W czyjem sercu miłość tleje i nie toczy go zgnilizna. W tego duszy wciąż jaśnieje: Bóg, rodzina i ojczyzna!".

POLSKA.To imię nas wszystkich określa

Autor zdjęcia: Ryszard Biel

Umiłowanie ojczyzny to istota patriotyzmu, a patriotyzm to min. poszanowanie narodowej tradycji, wśród której znaczące miejsce zajmują święta narodowe. Mają one nie tylko popularyzować wiedzę o symbolach narodowych, lecz przede wszystkim pielęgnować polską tożsamość. Pierwszym z nich jest Dzień Flagi.

2 Maj - Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej

Flaga państwowa obok godła Orła Białego w złotej koronie umieszczonego na czerwonym tle oraz hymnu „Mazurek Dąbrowskiego” jest jednym z trzech symboli suwerenności Polski .

Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej to najmłodsze z polskich świąt narodowych. Liczy sobie zaledwie 11 lat. Ustanowiła je uchwała Sejmu RP z 20 lutego 2004 roku.

Dzieje polskich barw narodowych kształtowały się na przestrzeni stuleci. W XIII wieku panująca dynastia Piastów wizerunek orła białego na czerwonym tle uznała za oficjalny symbol państwa. I choć od średniowiecza wygląd flagi znacznie się zmienił, to biało-czerwone barwy pozostały w zasadzie bez zmian.
Na fladze biel jest zawsze u góry, ponieważ w polskiej heraldyce ważniejszy jest kolor godła niż tła.Kolor biały oznacza wodę, a w zakresie wartości duchowych czystość . Czerwień jest symbolem ognia i krwi, a z cnót oznacza odwagę oraz waleczność.

Biel i czerwień po raz pierwszy nieoficjalnie zostały uznane za barwy narodowe 3 maja 1792 roku, w pierwszą rocznicę uchwalenia majowej konstytucji. Manifestujący w ten dzień byli przepasani biało-czerwonymi szarfami. Natomiast oficjalnie uczynił to 7 lutego 1831 roku Sejm Królestwa Polskiego podczas Powstania Listopadowego.

Przyjęte przez Sejm barwy rozpowszechniły się bardzo szybko i towarzyszyły Polakom w ważnych wydarzeniach. Były noszone na kokardach podczas wszystkich powstań niepodległościowych XIX wieku. Symbolizowały państwo, które nie istniało, i naród, który pod tymi barwami „wybijał się na niepodległość”.

Odzyskawszy ją po 123 latach niewoli zaborów, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Ustawą z dnia 1 sierpnia 1919 roku "O godle i barwach Rzeczypospolitej Polskiej" uznał oficjalnie biel i czerwień za barwy państwowe.

Po II wojnie światowej kwestie prawne związane z polskimi symbolami narodowymi reguluje „Ustawa z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych” ( kilkakrotnie później nowelizowana).

Obecnie symbole narodowe można uwidaczniać bez ograniczeń, jednakże z należną im czcią i szacunkiem. Znieważenie, niszczenie, uszkadzanie lub usuwanie Flagi Polski to występek zagrożony karą grzywny, karą ograniczenia wolności albo karą pozbawienia wolności do roku ( Art. 137 § 1 Kodeksu Karnego ).

Święto flagi państwowej obchodzone jest w wielu krajach, m.in. w Stanach Zjednoczonych, Rosji, Szwecji czy Estonii.

Dzień Polonii i Polaków za granicą

Jednocześnie 2 maja jest również Dniem Polonii i Polaków za granicą. Szacuje się, że aż 21 milionów Polaków i osób pochodzenia polskiego mieszka poza terytorium naszego kraju. Zakłada się, że nie ma na świecie państwa, w którym nie mieszka chociaż jeden Polak...

Przyczyny emigracji oraz osiedlania się na stałe za granicą są rozmaite.
Podczas zaborów Polacy uciekali głównie przed potencjalnymi represjami ze strony zaborców. Duża fala wyjeżdżających to także emigranci gospodarczy, poszukujący pracy i lepszych warunków życia.
XX-wiecznym „Eldorado” dla naszych rodaków były Stany Zjednoczone, częściowo Francja i Niemcy, natomiast w XXI w. tę rolę zaczęła przejmować Wielka Brytania wraz z Irlandią oraz kraje skandynawskie.
Obecnie, pięć pierwszych miejsc wśród skupisk Polonii na świecie zajmują:
1. Stany Zjednoczone (z liczbą około 10.600.000 osób);
2. Niemcy (około 2.100.000 osób);
3. Brazylia (około 1.900.000 osób);
4. Francja (około 1.000.000 osób);
5. Kanada (około 1.000.000 osób).
W związku z wydarzeniami najnowszej historii, wielu Polaków żyje także na Litwie, Białorusi i Ukrainie.
Trudno określić liczbę Polaków na Wyspach Brytyjskich z powodu bardzo aktywnej obecnie emigracji zarobkowej, ale szacuje się ją na około miliona osób ( źródło: Wikipedia ).


Święto Konstytucji 3 Maja

Konstytucja 3 Maja była drugą na świecie ( po amerykańskiej z 1787 roku ), a pierwszą w Europie nowoczesną ustawą zasadniczą. Obecnie przypada jej 224 rocznica.

Została uchwalona przez Sejm Czteroletni ( zwany też Wielkim ) na Zamku Królewskim w Warszawie w 1791 roku, za panowania króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Była próbą ratowania Rzeczypospolitej po I rozbiorze przeprowadzonym w 1772 r. przez Prusy, Austrię i Rosję.

Twórcy ustawy - król Stanisław August, Ignacy Potocki, Hugo Kołłątaj, Stanisław Małachowski, dla których była „ostatnią wolą i testamentem gasnącej Ojczyzny” - przygotowali ją w tajemnicy, a wnieśli na obrady, kiedy posłowie przeciwnego obozu nie wrócili jeszcze do stolicy po przerwie wielkanocnej. Uchwalona przez sejm Ustawa Rządowa reformowała dotychczasowy ustrój państwa, zgodnie z obowiązującymi wówczas ideami oświecenia.

Najważniejszym jej osiągnięciem było wprowadzenie podziału władzy państwowej na ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą, zniesienie liberum veto i wolnej elekcji, wzmocnienie władzy wykonawczej króla, objęcie ochroną prawną mieszczan i chłopów oraz znaczne zwiększenie liczebności armii.

Konstytucja spotkała się z ogromnym entuzjazmem.
- Wiwat król! Wiwat naród! Wiwat wszystkie stany! - rozbrzmiewały radosnymi okrzykami ulice Warszawy.

I choć w rok później obaliła ją Konfederacja Targowicka oraz interwencja rosyjska, to po rozbiorach pozostała testamentem wolności i dumy.


W okresie II Rzeczypospolitej dzień 3 maja uznano świętem narodowym uchwałą Sejmu RP z dnia 29 kwietnia 1919 roku. Zlikwidowane w czasach PRL – u, zostało przywrócone 6 kwietnia 1990 roku przez Sejm III Rzeczypospolitej.

Trzeci Maj to dziś największe święto Polaków. W Kościele katolickim tego dnia czci się Matkę Bożą Królową Polski, dlatego warto na zakończenie przypomnieć słowa całkowicie Jej oddanego świętego Jana Pawła II:
…"Czuję się odpowiedzialny za to wielkie, wspólne dziedzictwo, któremu na imię POLSKA. To imię nas wszystkich określa. To imię nas wszystkich zobowiązuje. To imię nas wszystkich kosztuje…”.Źródło: Artykuł internauty

Komentarze (0) pokaż wszystkie komentarze w serwisie

Dodaj komentarz Odśwież

Dodawaj komentarze jako zarejestrowany użytkownik - zaloguj się lub wejdź przez FB